Inlägget gjort

Drivex fusionerar

I vårt arbete med att ytterligare korta ledtider och beslutsvägar samt för att förenkla vår administration kommer Drivex Försäljning AB att fusioneras in i moderbolaget.

Det innebär att från och med den 2015-07-20 kommer organisationsnumret för nuvarande Drivex Försäljning AB att bli detsamma som för moderbolaget, nämligen 556491-4587, och företagsnamnet Drivex Försäljning AB kommer inte längre att användas.

I övrigt sker inga förändringar så det är samma bankgironummer, samma adress, samma telefonnummer och, framför allt, så är det samma människor som ni redan har kontakt med idag.

Det är vår förhoppning om att detta inte ska innebära allt för stora bekymmer för er.

Om ni har frågor så är ni välkomna att kontakta mig på telefon 070 – 255 19 78.

Med vänliga hälsningar

Lars Lindgren